+31 (0)50 7271030

Foto-blog-20-scaled-e1574846625237

Wat is circulair bouwen?

‘Wat is circulair bouwen?’ Kort gezegd betekent het dat je terugkrijgt wat je er instopt. Voor het houten raamkozijn dat wordt gebruikt in een gebouw moet ergens weer een boom worden geplant. Op die manier is er circulair gebruik gemaakt van grondstoffen en is de voorraad weer aangevuld. Circulair bouwen is ook slim gebruik maken van oude en nieuwe materialen. Dat wil zeggen dat het op zo’n manier ingezet wordt dat ze altijd weer kunnen worden hergebruikt. Het doel is het in stand houden van grondstoffen in plaats van het uitputten ervan. In feite gaat circulair bouwen niet om (ge-)bouwen, maar om het circulair beheren van grondstoffen.

Circulair bouwen met subsidievoordeel

Circulair bouwen biedt enorm perspectief voor het behoudt van natuur en milieu. Hergebruik van materialen wordt al ingezet in bouwprojecten maar het is nog niet voldoende om te kunnen spreken van een totale transformatie binnen de bouwsector. Hoe kun je ervoor zorgen dat heel bouwend Nederland overgaat op circulair bouwen? Met andere woorden: wat doet de overheid om circulair bouwen te stimuleren?
Via subsidies en fiscale regelingen wil de overheid de transitie naar een circulaire economie versnellen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn belangrijke voorbeelden hiervan.* Het is van belang dat de bouwsector op de hoogte is van deze regelingen en er ook daadwerkelijk gebruik van maakt zodat meer financiële ruimte voor circulair bouwen ontstaat. Vooralsnog lijkt die vertaalslag maar langzaam op gang te komen.

Stikstofbeleid voordelig voor circulair bouwen?

Behalve het beschikbaar stellen van verschillende subsidies kan de overheid ook gebruik maken van een simpele wetswijziging. Neem het huidige stikstofbeleid. Hoewel er overwegend negatief gereageerd wordt op het nieuwe stikstofbeleid blijkt het goede mogelijkheden te bieden voor modulair en circulair bouwen. De uitspraak biedt dan ook vooral kansen voor bouwers die modulair of prefab bouwen of voor verhuurders en producenten van elektrisch bouwmaterieel, zoals kranen, speciale transportmiddelen en alternatieven voor dieselaggregaten, zoals grote batterijen.

Initiatieven vanuit de bouwsector

Vanuit de sector zelf worden verschillende initiatieven geïnitieerd om deze transformatie op weg te helpen. Zo heeft Madaster, het circulair bouw platform, subsidiespecialist Van Draeckeburgh ingeschakeld om hun klanten beter te informeren over de verschillende subsidies en fiscale regelingen. Op die manier kan er heel gericht gewerkt worden aan het financieel aantrekkelijk maken van circulaire projecten.

Om meer draagkracht en bekendheid te creëren voor circulair bouwen worden er seminars door het gehele land georganiseerd. Zo is er deze maand een seminar geweest over circulair bouwen. Experts op dit gebied gaan in gesprek met corporaties, aannemers, ontwikkelaars, ambtenaren en andere geïnteresseerden. Stuk voor stuk mooie initiatieven die de transformatie naar circulair bouwen mogelijk maken. De vraag is of het uiteindelijk zal lukken om tot een volledige transitie over te gaan. De tijd zal het leren.

*Normakk legt je graag uit van welke subsidiemogelijkheden je gebruik kunt maken.