+31 (0)50 7271030

Foto blog #58

Groei hernieuwbare energie in Nederland in 2023: belangrijkste trends

In dit nieuwe blog geven we je graag een overzicht van de groei van hernieuwbare energie in Nederland in 2023. Lees een beknopte analyse van de ontwikkelingen in wind-, zonne-energie, biomassa en warmtepompen. Ontdek de belangrijkste trends en cijfers die laten zien hoe Nederland steeds duurzamer wordt.

In 2023 steeg het aandeel hernieuwbare energie in Nederland naar 17 procent van het totale energieverbruik, vergeleken met 15 procent in 2022. Deze stijging komt vooral door een hoger verbruik van wind- en zonne-energie, terwijl het verbruik van biomassa licht daalde. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. (Bron: CBS)

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 308 petajoule (PJ) in 2023, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2022. Het totale energieverbruik daalde naar ruim 1800 PJ, 2 procent lager dan in 2022. Hiermee werd de doelstelling van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 gehaald. Eind 2023 werden nieuwe EU-doelstellingen voor 2030 vastgesteld, waarbij minimaal 42,5 procent van het Europese energieverbruik hernieuwbaar moet zijn.

Windenergie: Grote Toename

Het verbruik van windenergie steeg in 2023 met 25 procent naar 96 PJ, dankzij de installatie van nieuwe windmolens. De productiecapaciteit op zee nam met 55 procent toe tot bijna 4 gigawatt (GW), terwijl de capaciteit op land met 10 procent groeide tot bijna 7 GW. Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland zagen de grootste toenames.

Zonne-energie: Sterke Groei

Het verbruik van zonne-energie groeide in 2023 met 17 procent naar 73 PJ door de plaatsing van nieuwe zonnepanelen. De totale capaciteit steeg met 24 procent naar meer dan 24 GW.

Biomassa: Lichte Daling

Biomassa blijft de grootste bron van hernieuwbare energie in Nederland met 106 PJ. In 2023 daalde het verbruik van biomassa met ruim 3 procent, vooral door een afname in bijstook van biomassa in elektriciteitscentrales. De energie uit biomassaketels bij bedrijven steeg echter met 61 procent.

Warmte-energie: Meer Warmtepompen

De hoeveelheid warmte gewonnen uit warmtepompen nam in 2023 met 26 procent toe tot bijna 26 PJ door meer geïnstalleerde warmtepompen. Het totale verwarmingsvermogen was eind 2023 bijna 16 GW, een stijging van 22 procent vergeleken met een jaar eerder.

Nederland Onder EU-gemiddelde

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie op EU-niveau 23 procent, terwijl dit in Nederland 15 procent was. Nederland bleef hiermee onder het Europese gemiddelde, maar het aandeel hernieuwbare energie groeide de afgelopen vijf jaar sterker dan in de meeste andere EU-landen. Zweden is koploper met 66 procent, gevolgd door Finland (48 procent) en Letland (43 procent).

Normakk volgt de ontwikkelingen in hernieuwbare energie nauwlettend om onze klanten optimaal te adviseren.