+31 (0)50 7271030

Maatwerkadvies

MWA-W en MWA-U: Concreet en Praktisch Advies op Maat voor Uw Woning of Bedrijfspand

Normakk is sinds 2023 gecertificeerd om het maatwerkadvies voor woningen en utiliteitspanden uit te voeren. Dat betekent dat wij u op maat advies kunnen adviseren op het gebied van energiebesparende maatregelen en over de kostprijs hiervan.

Wat houdt het maatwerkadvies MWA-W en MWA-U in?

Dit maatwerkadvies geeft inzicht in de te verwachten werkelijke energiebesparing en de invloed op het comfort van de maatregelen, rekening houdend met het gedrag van de bewoner of gebruikers van het (woon)gebouw.

Concreet en Praktisch Advies op Maat

Het doel van het MWA-W/MWA-U is de woningeigenaar, bewoner of pandeigenaar concreet en praktisch advies te geven over de beste manier om energie te besparen en/of de (restant) energievraag te verduurzamen in zijn of haar specifieke situatie. Tevens biedt het maatwerkadvies inzicht in de prijs van de maatregelen die het (woon)gebouw energiezuiniger maken.

MWA-W en MWA-U voor subsidieaanvragen

Het maatwerkadvies wordt vaak verplicht gesteld voor de onderbouwing van een financierings- of subsidieaanvraag. De kosten/baten afweging sluit hierbij zo dicht mogelijk aan bij het werkelijke energiegebruik en een zo reëel mogelijke inschatting van de kosten.

EP-maatwerkadviseur

Het uitbrengen van een maatwerkadvies gebeurt door een maatwerkadviseur. Onze gecertificeerde maatwerkadviseur is deskundig op energetisch, technisch, sociaal, financieel en economisch gebied.

Klimaatakkoord

Het maatwerkadvies komt voort uit het besluit van de Nederlandse en Europese overheid om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn.

Voordelen voor de woningeigenaar en pandeigenaar

Het maatwerkadvies is niet alleen belangrijk om de energiebesparingsdoelstelling van de overheid te halen. Ook voor de klant of eigenaar van een woning heeft dit een aantal voordelen. Zo krijgt de eigenaar van de woning inzicht in de energetische situatie van zijn/haar woning(en) of gebouw(en). Daarnaast biedt het inzicht in mogelijke en rendabele energiebesparende en energetisch duurzame maatregelen voor het woon -of werkgebouw en deze maatregelen kunnen leiden tot een verhoogd woon-of werkcomfort.

Bent u geïnteresseerd in advies op maat voor uw woon- of werkgebouw?

Neem contact met ons op. Onze maatwerkadviseurs staan voor u klaar!