+31 (0)50 7271030

Foto-blog-33

Verplicht energielabel in 2023: bedrijven voldoen niet aan labelverplichting

In een nieuwsbericht op de website van nu.nl las Normakk dat nog steeds weinig ondernemers aandacht besteden aan het verduurzamen van hun (toekomstige) bedrijfspand. In hun zoektocht naar bedrijfsruimte filterden ondernemers slechts 0,2 procent in hun zoekopdrachten de resultaten op het energielabel. Volgens een woordvoerder zoeken ondernemers eerst naar een passend pand en kijken daarna pas naar het energielabel.
Een andere mogelijke reden is dat veel ondernemers door de coronacrisis financieel in zwaar weer verkeren.

Uit cijfers van de RVO blijkt dat meer dan de helft van de 96.000 energielabel-plichtige bedrijfspanden nog niet aan de labelverplichting voldoet en ook nog geen energielabel hebben. Dat zijn per saldo 34.720 kantoorpanden zonder energielabel. Normakk vindt dit een zorgelijke zaak en roept ondernemers op om zich in hun zoektocht naar bedrijfsruimte ondanks de coronacrisis ook te richten op het energielabel.

Waarom moeten bedrijfspanden voldoen aan de labelverplichting?

De energielabel C-verplichting komt voort uit de doelstellingen van het Energieakkoord. Met deze maatregel wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling voor 49% CO2-emissiereductie in 2030. Om het nog scherper te schetsen: label A wordt vanaf 2030 de standaard en een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is het streven. Reden genoeg dus om ook jouw bedrijfspand te inventariseren.

Welke kantoren moeten minimaal energielabel C hebben in 2023?

Normakk zet nog een keer de feiten op een rij. De verplichting van minimaal energielabel C voor bedrijfspanden geldt voor alle kantoorpanden die:

  • groter zijn dan 100 vierkante meter;
  • een kantoorfunctie hebben voor meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak;
  • over twee jaar nog in gebruik zijn als kantoor (geen sloop, transformatie of onteigening);
  • geen monument zijn.
  • Bedrijfspanden groter dan 100 vierkante meter met energielabel D of lager, mogen in 2023 niet meer worden gebruikt.

Hoe kan mijn bedrijf pand voldoen aan energielabel C?

Het Energieprestatieadvies (EPA) bepaalt het energielabel voor jouw pand en een maatwerkadvies geeft inzicht in concrete verbetermaatregelen inclusief kosten, de verlaging van de energielasten (en CO2-uitstoot). Voor de verduurzaming van je kantoor worden alle mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij kun je denken aan gevelisolatie, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

Energielabel aanvragen voor jouw kantoor

Weten hoe jouw bedrijfspand of kantoor kan voldoen aan de energielabel-C-verplichting of wat de subsidiemogelijkheden zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn expert in het bieden van maatwerkadvies en helpen je graag verder.