Home / Energieadvies op maat aanvragen / EPA-U Maatwerkadvies voor bedrijfspand
+31 (0)50 7271030

EPA-U Maatwerkadvies voor bedrijfspand

Wilt u een energielabel aanvragen voor uw bedrijfspand? Of het huidige energielabel verhogen? Normakk regelt het voor u.

EPA-U Maatwerkadvies

Wilt u weten wat u kunt doen om uw bedrijfspand energiezuiniger te maken? Vraag dan een EPA-U maatwerkadvies voor bedrijfspanden aan. Met dit maatwerkadvies ziet u precies hoeveel energie uw pand verbruikt. Normakk biedt een compleet pakket van maatregelen aan om uw energielabel te verbeteren. Onze experts doen een opname van uw pand en binnen enkele dagen ontvangt u van onze experts een overzichtsrapport met alle maatregelen. Snel geregeld.

Wat is een EPA-U certificaat?

Het EPA-U certificaat is het energielabel voor utiliteitsgebouwen. De term EPA-U is een afkorting voor energieprestatie advies utiliteitsgebouw. Met dit EPA-U certificaat kan worden aangetoond hoe energiezuinig een gebouw is. Verder wordt ermee aangetoond welke energie-zuinige maatregelen er moeten worden genomen of welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De term utiliteitsgebouw is een verzamelnaam voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties zonder woonbestemming. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfspanden, scholen, ziekenhuizen of kantoren. Een uitgebreid overzicht hiervan is te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Waaruit bestaat een EPA-U maatwerkadvies?

Het EPA-U certificaat is een onderdeel van het EPA-U maatwerkadvies. Het EPA-U maatwerkadvies is een rapport dat inzicht biedt in de huidige energieprestatie van uw bedrijfspand. Op basis van het EPA-U maatwerkadvies kunt u kiezen voor energiebesparende maatregelen om de energieprestatie van uw bedrijfspand te verbeteren. Het maatwerkadvies bestaat uit vier verschillende onderdelen.
1. Een overzicht van de huidige energieprestatie van het bedrijfspand. Het geeft eveneens aan wat het huidige energielabel is.
2. Het tweede onderdeel omvat de verschillende energieadviezen om het bedrijfspand energiezuiniger te maken. Met het geven van energieadviezen houdt Normakk steeds rekening met de de uitvoerbaarheid. Dit wordt gedaan op basis van het beschikbare budget en de wensen van de eigenaar en natuurlijk op basis van het betreffende bedrijfspand.
3. Het derde onderdeel betreft de financiële onderbouwing van het rapport. In dit onderdeel wordt ingegaan op de investering, de besparingen en de terugverdientijd van het maatwerkadvies. Dit geeft de nodige inzicht om de mogelijke maatregelen te kunnen uitvoeren.
4. Het laatste onderdeel van het EPA-U maatwerkadvies gaat over het nieuwe energielabel dat kan worden uitgegeven nadat de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Indien gewenst kan Normakk dit nieuwe energielabel voor u registreren.

Door wie wordt een EPA-U certificaat afgegeven?

Het EPA-U certificaat wordt afgegeven door een EPA-U-adviseur. De EPA-U-adviseur moet in het bezit zijn van een BRL9500-03 certificaat.
Het opstellen van een EPA-U certificaat kan op twee manieren worden verzorgd. De eerste is volgens de basismethodiek voor bestaande bouw (klasse At/m G). De tweede manier is de detailmethodiek voor zeer energiezuinige gebouwen (klasse At/m A++++).

Wat doet de EPA-U adviseur precies?

De EPA-U adviseur doet de gebouw opname of scan ter plaatse. Dit verloopt volgens een vaststaand protocol. De adviseur maakt hiervoor gebruik van de EPA-U basismethodiek.  Die staat omschreven in de ISSO publicatie 75.1 (bron:https://epa-u.com/)
De EPA-U adviseur maakt foto’s en verricht metingen van belangrijke onderdelen van het pand. Er wordt gekeken naar de thermische schil, de type beglazing, de verwarmingsinstallatie, de koelinginstallatie, het ventilatiesysteem en de verlichting.
De opgenomen gegevens worden vastgelegd in speciale EPA-U software om het energielabel te berekenen. Daarna volgt de registratie van het verkregen energielabel bij de RVO. Dit energielabel wordt per email opgestuurd inclusief het rapport met de aanbevolen energiebesparende maatregelen.

Is het EPA-U certificaat verplicht?

Het EPA-U certificaat is verplicht voor eigenaren van bestaande en nieuwe utiliteitsgebouwen. Bij verkoop, verhuur en oplevering van het gebouw moet de eigenaar een afschrift van een EPA-U certificaat kunnen overhandigen. Deze verplichting geldt al sinds januari 2008. Het EPA-U certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Dit betekent dat EPA-U certificaten die in 2008 afgegeven zijn dit jaar verlopen en opnieuw moeten worden aangevraagd.

Wat gebeurt er als het EPA-U certificaat is verlopen?

Wanneer het EPA-u certificaat verlopen is en u kunt -bij de overdracht- als eigenaar van het utiliteitsgebouw geen geldig energielabel aantonen, dan riskeert u een boete die kan oplopen tot €20.250. Er zijn inmiddels verschillende boetes uitgedeeld aan eigenaren van utiliteitsgebouwen die geen geldig energielabel konden overhandigen bij de verkoop. De hoogste boete betrof een bedrag van ruim €10.000. (bron:www.rvo.nl)

Welke stappen kan ik als ondernemer of vastgoedeigenaar nemen bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand?

Stap 1. Wat wil ik?
Als eerste brengt u in kaart wat u wilt. Gaat u een pand kopen, huren of misschien laten bouwen? Bepaal dan welke gebouwen u wilt verduurzamen.

Stap 2. Hoe groen wil ik zijn?
Vervolgens bekijkt u hoe groen u wilt zijn en hoeveel u daarin wilt investeren. Hierbij geldt: hoe groener het energielabel van het bedrijfspand is, hoe hoger de investeringen zullen zijn in de energiezuinige en besparende maatregelen. Bedenk wel dat de kosten/baten-analyse op de lange termijn meer rendabel zal zijn. En uiteraard is het beter voor het milieu en beter voor het binnenklimaat en dus ook beter voor uw werknemers. En niet te vergeten: hoe hoger de investeringen, hoe meer u kunt profiteren van financieel voordeel dus is het op de lange termijn ook goed voor uw portemonnee.

Stap 3. Welke groene oplossingen zijn er en wie kan mij adviseren?
De mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen zijn talrijk en tevens afhankelijk van het bedrijfspand. Dit maakt het lastig om te bepalen wat in uw situatie het beste is.
-De makelaar:
De volgende stap die u kunt zetten is contact opnemen met een makelaar. De makelaar is op de hoogte van de kosten van de verschillende panden met betrekking tot de energiezuinigheid, energiekosten, investeringskosten en de terugverdientijden en financieringsmogelijkheden. De makelaar weet welke regels er gelden en kan hierover inzicht en duidelijkheid geven.
-De EPA-U adviseur*:
De EPA-U adviseur, ook wel energieadviseur geheten, stelt samen met u een maatwerkadvies op. In dit maatwerkadvies wordt in kaart gebracht welke bouwkundige en installatie-technische verbeter maatregelen er mogelijk zijn in uw situatie. De EPA-U adviseur maakt vervolgens een scan van de huidige situatie en rekent u voor wat er nodig is om een groen label te realiseren.
-De subsidieadviseur*:
Als laatste kunt u contact opnemen met een subsidieadviseur. De subsidieadviseur kan u informeren voor welke financieringsmogelijkheden u in aanmerking kunt komen, afhankelijk van de energie-opwekkende en energie-besparende maatregelen die u kiest.

*NORMAKK vervult beide rollen en kan u op al deze gebieden voorzien van advies op maat.

 

Direct aanvragen!

Vraag hier uw energielabel, subsidieadvies of advies op maat aan. Normakk helpt u verder.
Wilt u eerst meer informatie van ons ontvangen? Geen probleem. Stuur ons uw vraag en wij nemen contact met u op.


    captcha