+31 (0)50 7271030

Foto-blog-31

Schone ventilatie in gebouwen: controleer vóór de herfst

In het blogbericht van 28 april 2020 bespraken we het belang van goede ventilatie van gebouwen in tijden van Corona. Nu drie maanden verder en vele onderzoeken rijker vraagt Normakk zich af wat de stand van zaken zijn. De basisscholen zijn weer begonnen dus het belang van goede ventilatie in openbare gebouwen is essentieel.

Wat is er bekend?

Uit onderzoek blijkt dat via zeer kleine druppeltjes – aerosolen- het coronavirus doorgegeven wordt. Ook het RIVM heeft dit nu vastgesteld. Een goede luchtverversing in gebouwen via ventilatie is letterlijk van levensbelang want uit een rapport van GGD Rotterdam-Rijnmond is gebleken dat een slecht werkend ventilatiesysteem het virus ook kan verspreiden.
Volgens een recent onderzoek van Techniek Nederland* voldoet in veel gebouwen de ventilatie niet aan de minimumeisen die het Bouwbesluit stelt. Op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden komt Techniek Nederland tot de voorzichtige inschatting dat zeker 20% van de ventilatiesystemen niet naar behoren werkt. In scholen is de situatie ronduit alarmerend. Uit onderzoek blijkt dat de ventilatie in een kwart van de schoolgebouwen onvoldoende is.
Volgens Techniek Nederland zijn controle en aanpassing van het ventilatiesysteem te vaak een sluitpost bij het gebouwbeheer. Dat kan leiden tot een ongezonde werk- of onderwijsomgeving.

Zorg voor goede ventilatie

Het RIVM benadrukt dat een goede ventilatie van belang is voor een gezond binnenklimaat. Op de website van de rijksoverheid valt te lezen hoe ondernemers moeten kunnen aantonen dat er een goed functionerend ventilatiesysteem is volgens het Bouwbesluit. Hierna volgt een lijst met voorwaarden:
Een deskundig installatiebedrijf of een adviseur beoordeelt of de ventilatie goed is.
Er is een zogenaamde spuivoorziening aanwezig. Zo nodig kan deze snel sterk verontreinigde binnenlucht afvoeren.
Er is voldoende onderhoud aan het ventilatiesysteem, bijvoorbeeld aan de filters.
Het personeel krijgt een instructie voor het juiste gebruik van het ventilatiesysteem. Hiervoor maakt de ondernemer of beheerder protocollen.
Zijn er tussenwanden of –schotten in een verblijfsruimte geplaatst? Vaak verstoort dit de oorspronkelijke goede functie van het ventilatiesysteem. Corrigerende maatregelen zijn dan nodig.
Voldoet het ventilatiesysteem niet, dan is aanpassing nodig. Of de bezettingsgraad (minder mensen in een ruimte) moet omlaag.
Vanwege het coronavirus geldt verder het volgende:
Vermijd een luchtstroom van persoon naar persoon. Bijvoorbeeld van een tafelventilator of een staande ventilator.
Gebruik van een recirculatie in een ruimte wordt afgeraden (recirculatie is ook luchtverplaatsing en geen luchtverversing).

Controleer ventilatie vóór de herfst

Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen of deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren. Het advies aan gebouwbeheerders is om het ventilatiesysteem in elk geval vóór de herfst te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen. Tot nu toe is in Nederland geen uitbraak van het corona-virus bekend waarbij de luchtverversing in gebouwen een hoofdrol speelt. Het blijft een secure aangelegenheid en ons advies is dan ook gebruik je gezond verstand.

*Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.