+31 (0)50 7271030

klaslokaal-blog-27

Basisscholen beperkt open: hoe staat het met de ventilatie?

De getroffen maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te remmen lijken te werken; op 21 april jl. werd door Mark Rutte een voorzichtige versoepeling van de quarantaine-maatregelen aangekondigd. Zo zullen de basisscholen vanaf 11 mei weer beperkt opengaan. Normakk vraagt zich af hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Behalve als expert op het gebied van energie en luchtkwaliteit zijn wij ook als ouders van schoolgaande kinderen zeer betrokken en roept deze beslissing veel vragen op. Hoe staat het bijvoorbeeld met het waarborgen van de luchtkwaliteit in de klaslokalen. Normakk zoekt het uit.

Zijn de basisscholen Corona-proof?

Hoe wordt de ventilatie van de gebouwen, in dit geval schoolgebouwen, geregeld? Is het mogelijk om op korte termijn een schoolgebouw Corona-proof te maken? Op werkplekken en in gezamenlijke ruimten als vergaderzalen, leslokalen en ontmoetingsplekken zitten mensen vaak dichter op elkaar. In een artikel van Duurzaam gebouwd over het belang van goede luchtventilatie benadrukt Atze Boerstra, directeur van adviesbureau bba-binnenmileu, dat anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen en niezen in de mouw maatregelen zijn die helpen. Maar 1,5 meter afstand houden in een onder-geventileerde ruimte is een schijnveiligheid. Atze Boersma is aangesloten bij de REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) en zij refereren naar een onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (van Doremalen et al., 2020) waaruit blijkt dat corona-virus aerosolen onder bepaalde omstandigheden tot 3 uur in de binnenlucht kunnen blijven zweven. Goede ventilatie van werkruimtes en schoollokalen is dus essentieel in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Goede ventilatie is essentieel

Maar wanneer is een ruimte goed geventileerd? Volgens Atze Boerstra gaat men in een normale situatie voor een klaslokaal of vergaderruimte vaak uit van een verse luchttoevoer van 30 m3/h per persoon. Maar in omstandigheden als deze waarbij je het risico op virusoverdracht via de lucht wilt beperken is dit echt onvoldoende. Een veilig niveau is dan 60 à 80 m3/h per persoon. De vraag is vervolgens hoe je dit kunt bereiken. Hiervoor zijn grofweg twee manieren. Een goed geventileerde en dus veilige werkplek kan ofwel bereikt worden door de verse luchttoevoer te verhogen, ofwel door de bezetting met een factor 2 à 3 te beperken. Door bijvoorbeeld de bezetting in een klaslokaal te halveren. Dit vraagt meer inzet en energie van de medewerkers maar gedurende de pandemie en de nasleep van de pandemie zullen we onze gezondheid voorrang moeten geven.

Online vraagbaak

Behalve de schoolmedewerkers zullen ook experts in de installatiebranche met kennis van luchtkwaliteit, installatietechnieken, ventilatie alle zeilen bij moeten zetten om de scholen ‘corona-proof’ te krijgen. KWT-nn, gespecialiseerd in ventilatie en zusteronderneming van Normakk neemt de situatie in acht en zal daar waar nodig is haar diensten aanbieden. Ter ondersteuning van alle betrokken partijen is er begin april een online vraagbaak opgezet waar je terecht kunt met al je technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen: helpdesk@corona-techniek.nl. Deze onzekere tijd vraagt ons om nog meer de verbinding met elkaar aan te gaan, nieuwe samenwerkingen te starten en om elkaar te helpen en te ondersteunen waar mogelijk.