+31 (0)50 7271030

BENG

BENG alles op een rij

De energiesector is continu in beweging. Nieuwe plannen worden gemaakt en nieuwe ideeën gerealiseerd ter bevordering van duurzame groei. De overheid wilt deze ontwikkelingen stimuleren en roept hiervoor allerlei wetten in het leven. Een daarvan is de BENG en is gericht op de energieprestatie van gebouwen. Over de BENG zijn de meningen nogal verdeeld. De vraag is wat het inhoudt en wat de laatste stand van zaken is. Als energieadviseur voor energielabels voor bedrijven is Normakk altijd nieuwsgierig en daarom zetten we in deze blog de ins en outs over de BENG- wetgeving graag voor u op een rij.

Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen en komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Deze richtlijn stelt EU-landen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die leiden tot betere energieprestaties van gebouwen. De energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen is in Nederland vastgelegd aan de hand van drie eisen: de zogenaamde BENG-indicatoren. Deze BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. [Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.] De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 bijna energieneutraal zijn en aan de BENG-eisen voor overheidsgebouwen voldoen.

Wat zijn de BENG-indicatoren?

Vanaf 1 januari 2020 legt Nederland de energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen:

  • BENG 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • BENG 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • BENG 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

BENG ontwikkelingen

In 2015 werden de voorlopige richtlijnen opgesteld: 25 kWh per m2 per jaar als maximum voor BENG 1 en 2 en 50 procent als minimum voor BENG 3.
Deze nieuwe richtlijnen zette de bouwwereld op zijn kop: de lat werd volgens experts veel te hoog gelegd. Inmiddels zijn koplopers in de zeer energiezuinige bouw erin geslaagd wel aan deze voorgenomen eisen te voldoen. Vervolgens wordt op 20 december 2018 de nieuwe voorgenomen BENG-eisen gepubliceerd: 70-30-50 voor grondgebonden woningen en 70-50-40 voor gestapelde bouw. Dit zorgde wederom voor commotie in de bouwwereld. Nu vanwege scepsis en verontwaardiging: deze versoepeling zou volgens critici nauwelijks leiden tot een verbetering ten opzichte van een EPC van 0,4. Eerder tot een verslechtering.

Hoe ziet BENG er nu uit?

De BENG indicatoren hebben betrekking op bedrijfsgebouwen. Een gebouw moet gelijktijdig aan de drie indicatoren voldoen. De indicatoren hangen met elkaar samen, maar het is niet mogelijk een onvoldoende op de ene indicator te compenseren met een ruime voldoende op een andere. Overigens zien de indicatoren er voor de woningbouw iets anders uit.
Op de website van de RVO worden verschillende slimme innovaties genoemd en uitgelegd die bijdragen aan de voorgestelde BENG-eisen. Voor bedrijfspanden gaat het om plaatsing van viervoudig glas, geperforeerde luiken, geïsoleerde luiken, een warmtepomp met zeer hoog rendement, een absorptiewarmtepomp met WKO, een adiabatische dauwpuntskoeling, vraaggestuurde klimatisering, Ledverlichting, slimme lichtregeling en de integratie van PV in het gebouw.
Dit jaar zal de Tweede Kamer een besluit nemen over de definitieve eisen. Naar verwachting zullen deze in de zomer van 2019 worden bekendgemaakt. Normakk houdt het in de gaten.