Home / Energieadvies op maat aanvragen / EPBD-keuring
+31 (0)50 7271030

EPBD-keuring

Onze gecertificeerde inspecteurs staan voor u klaar.

Wat houdt een EPBD-keuring voor airco in?

Een EPBD-keuring voor airco is een controle dat wordt uitgevoerd op airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12kW. Deze EPBD-aircokeuring moet iedere vijf jaar worden herhaald.

 

Wat betekent EPBD?

EPBD staat voor ‘Energy Performance of Buildings Directive’. Dit is de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen. Deze richtlijn stelt EU-landen verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die leiden tot betere energieprestaties van gebouwen.
Het doel van de EPBD is te komen tot 20% vermindering van de CO2-uitstoot en een totale energiebesparing van 20% in 2020.

Is een EPBD-aircokeuring verplicht?

Ja, de EPBD-aircokeuring is verplicht. Deze verplichting is ingevoerd per 1 december 2013 om het klimaatdoel te bereiken. Gebouwbeheerders, gebouw-eigenaren en gebruikers moeten de airconditioningsystemen eens in de vijf jaar laten keuren.

 

Wat is het voordeel van een EPBD-aircokeuring?

De EPBD-keuring zorgt ervoor dat het airconditioningsysteem weer optimaal afgesteld is. Een slecht of niet werkend airconditioningsysteem verbruikt te veel energie. Met een optimaal werkend systeem kan er tot 30% op de jaarlijkse energiekosten worden bespaard. Een optimaal werkend airconditioningsysteem heeft geen technische storingen en zorgt voor een optimaal werk- en verblijfsklimaat.

 

Wat houdt de EPBD-keuring in?

Voor de EPBD-keuring voor airco kijken we niet alleen naar de koelinstallatie of het airconditioningsysteem. We controleren ook het regelsysteem en geven daar advies over.
 De onderstaande lijst bevat de verschillende onderdelen die tijdens de EPBD-keuring voor airco worden bekeken:

1. De airconditioningsystemen kunnen uit de volgende onderdelen bestaan:

een gekoeld watersysteem;

een lokale koeling;

een centrale koeling;

een multi-splitsysteem;

een energieopslagsysteem.

2. Wanneer er meerdere afgifte systemen zijn wordt er een steekproef uitgevoerd.

3. Het verzamelen van alle benodigde documentatie. Denk aan: logboeken, tekeningen, handleidingen, gebruiksgegevens en ontwerp-specificaties.

4. De daadwerkelijke inspectie van de volgende onderdelen:
 koudeopwekker;
 pompen en leidingen; 
condensor;
 warmtewisselaars en afgifte-units;
 luchtbehandelingsysteem inclusief de in en-uitlaat; 
regeling;
 monitoringsysteem;
 verwarmingsinstallatie: hiervan wordt bekeken in hoeverre deze in conflict kan zijn met de koelinstallatie.

5. Het uitvoeren van IPS (Installatie Performance Scan)*

6. Het beoordelen van de grootte van de installatie.

7. Het beoordelen van het rendement van de installatie.

8. Het onderzoeken van alternatieven.

9. Het adviseren in de mogelijkheden voor reductie van koudevraag en/of efficiënte opwekking.

10. Het optellen van de lijst met adviezen over de mogelijke energiebesparende maatregelen en een uitleg daarvan.

11. Het bepalen van de kostprijs van de verschillende verbeterpunten en de terugverdientijd (TVT).

 

Wie mag de EPBD-keuring voor airco uitvoeren? Normakk is EPBD gecertificeerd!

Normakk heeft EPBD-gecertificeerde medewerkers in dienst en is bevoegd om de EPBD-keuring voor airco uit te voeren.
Binnen het EPBD-keuringsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen de grootte van de airconditioningsystemen. Deze zijn ingedeeld in klassen. Deze klassen bepalen vervolgens door wie de airconditioningsystemen gekeurd moeten worden.

 

Klasse-indeling van gebouwen

Voor de EPBD-aircokeuring wordt het gebouw geclassificeerd. De klasse waarin een gebouw valt bepaald welke onderdelen geïnspecteerd en gerapporteerd moeten worden. Aan de hand van de classificatie wordt eveneens bepaald wie de EPBD-keuring mag uitvoeren. Ten slotte, de klasse-indeling is gebaseerd op het koelvermogen van airconditioningsystemen in kW.
De klasse-indeling van gebouwen voor de EPBD-keuring ziet er als volgt uit:

Klasse 1:
 Gebouwen met airconditioningsystemen van 12kW tot 45 kW.

Klasse 2:
 Gebouwen met airconditioningsystemen van 45kW tot 270kW.

Klasse 3:
 Gebouwen met airconditioningsystemen van meer dan 270kW.

Elke klasse kent haar eigen specifieke verplichte onderdelen die geïnspecteerd en gerapporteerd moeten worden. Welke dat zijn volgt uit de uitkomsten van de IPS*.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de EPBD-keuring?

De vastgoedeigenaar of gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de EPBD-keuring.

 

Ben ik verplicht de adviesmaatregelen op te volgen?

Uit de EPBD-keuring volgt een adviesrapport waarin energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Als vastgoedeigenaar bent u niet verplicht om deze adviezen op te volgen. Het is wel aan te raden omdat het de energieprestatie van het airconditioningsysteem zal verhogen en dus zal bijdragen in een verlaging van de CO2-uitstoot. Het levert daarnaast een hoger energielabel op: aantrekkelijk voor (nieuwe) huurders en een meerwaarde voor het gebouw.

* IPS – Installatie Performance Scan
In een oogopslag inzicht krijgen in de verbeter-mogelijkheden: IPS is een handig hulpmiddel voor de keuring. Deze applicatie checkt de onderlinge afstemming van de apparatuur en regelingen. Zo controleert de installateur tijdens een onderhoudsbeurt uw gehele installatie. Een keuring uitgevoerd met behulp van de IPS voldoet automatisch aan de eisen van de EPBD-aircokeuring. En met de oplossingen wordt de kans op storingen gereduceerd, een lager energieverbruik gerealiseerd en het comfort vergroot. Het IPS-systeem laat elke inspecteur dezelfde methodiek aanhouden waardoor de uitkomst ervan overal gelijk zal zijn.

 

 

 

Direct aanvragen!

Vraag hier uw energielabel, subsidieadvies of advies op maat aan. Normakk helpt u verder.
Wilt u eerst meer informatie van ons ontvangen? Geen probleem. Stuur ons uw vraag en wij nemen contact met u op.


captcha