+31 (0)50 7271030

corona-4912807_1280

Welke invloed heeft het coronavirus op de energiesector?

Omdat het coronavirus nu ook in Nederland voor ingrijpende maatregelen zorgt en grote delen van de sociale omgeving stillegt, vraagt Normakk zich af welke invloed het kan hebben op de energiesector en welke financiële maatregelen er genomen kunnen worden.

Zoals het er nu uitziet ligt het openbare leven zo goed als stil. Voor Normakk heeft dat tot nu toe geen directe gevolgen maar we zijn wel benieuwd welke gevolgen dat heeft en welke maatregelen er worden getroffen.
De quarantaine-maatregelen omtrent het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op. Scholen zijn dicht en waar mogelijk is werken medewerkers thuis. Vooral het MKB wordt hierdoor zwaar getroffen.

Vrijwel alle sectoren worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Want wie koopt er op dit moment een wasmachine? Een auto? Een huis? En welk bedrijf gaat nu investeren in nieuw materieel? Corona zal een enorme krater in de wereldwijde economie slaan. 

Kabinet trekt miljarden uit voor bedrijven, ook hulp voor zzp’ers

De Correspondent, het journalistieke online platform, vat de kern van het probleem eenvoudig samen: de economische tijd staat stil maar de financiële tijd loopt door. Willen we de economische schade beperken, dan zullen we deze ondernemingen overeind moeten houden en de financiële tijd stilzetten. Welke maatregelen kunnen worden getroffen?

Er wordt gesproken over de werktijdverkorting. Dat is een regeling voor werkgevers die tijdelijk minder werk voor hun werknemers hebben en die door omstandigheden buiten het ondernemersrisico vallen. De werknemer krijgt dan minder uren betaald en het verschil in salaris wordt (via het UWV) vergoed door de overheid.

Verder staat in een recent verschenen bericht op nu.nl dat het kabinet verregaande maatregelen neemt om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Een groot deel van de financiele bijstand gaat naar werkgevers die hun personeel niet meer kunnen betalen, ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) krijgen financiële hulp. Hoeveel het kabinet precies voor het noodpakket uittrekt, is niet duidelijk. Voor de komende drie maanden gaat het om 10 tot 20 miljard euro.

RVO biedt verruimde BMKB-regeling voor ondernemers

Op de website van de RVO staat dat sinds afgelopen maandag 16 maart een verruimde BMKB-regeling voor ondernemers geopend is. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Normakk is tot nu toe Corona vrij en houdt de moed erin. Langs deze weg wensen we iedereen veel sterkte in deze turbulente tijden!