+31 (0)50 7271030

Foto-28

Welke gevolgen heeft BENG op de installatiesector?

In eerdere blogberichten besteedden we al aandacht aan de BENG-indicatoren voor woningen en bedrijfspanden. Deze zouden op 1 januari 2020 ingaan maar zijn voor een tweede maal uitgesteld tot januari 2021. In deze blog kijkt Normakk naar de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de installatie sector en de adviseurs en adviesbedrijven in deze sector. Wat gaat er zoal veranderen voor bedrijven die zich bezig houden met de energieprestatie van gebouwen?

Wijziging in de rekenmethodiek

Voor de energieprestatie-advisering wordt de BRL 9500 als beoordelingsrichtlijn gehanteerd. Deze stelt eisen aan het product, het proces en de personen die de energieprestatie-berekeningen opstellen. De huidige versie van de BRL 9500 krijgt per 1 januari 2021 een update: vanaf die datum vallen de berekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning ook onder de BRL 9500. Momenteel geldt hiervoor nog een EPC-berekening. Dit heeft het volgende tot gevolg per 1 januari 2021:
• Voor de nieuwbouw worden eisen aan adviseurs gesteld die berekeningen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning doen: de adviseurs moeten een diploma halen.
• De berekeningen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning vallen onder certificaat. Dat betekent dat een steekproef van die berekeningen wordt gecontroleerd via interne en externe audits.
• In de BRL 9500 zijn opnameprotocollen voorgeschreven die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de energieprestatie-berekeningen. Hier is omschreven op welke wijze invoerparameters bepaald moeten worden die gebruikt worden als input in de berekeningen. Momenteel is dit voor nieuwbouw niet uitgewerkt. Nu ook nieuwbouw onder certificaat gebracht wordt, moet er dus een opnameprotocol gebruikt worden.

Certificering en kwalificaties voor de adviseur

Het is al even genoemd: de kwalificatie-eisen voor de adviseur worden met de nieuwe regels ook gewijzigd. Momenteel mag de EPC-berekening nog door iedereen worden opgesteld. Bij de BENG-berekeningen niet meer. Het gevolg is dat de berekening vanaf volgend jaar uitsluitend mag worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt nu al voor het opstellen van Energie-Index berekeningen voor de bestaande bouw. Adviseurs moeten voortaan gediplomeerd zijn en hiervoor moeten examens worden afgenomen als onderdeel van het certificeringstraject. Voor de handhaving ervan zullen er jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd worden door middel van audits.

Verschuivingen in energielabel

Het energielabel wordt vanaf volgend jaar bepaald op basis van de uitkomst van het primair fossiel energiegebruik volgens NTA 8800. Dit gaat voor verschuivingen zorgen tussen de energielabels van woningen en van utiliteitsgebouwen. In het kort: 38 procent van de woningen verschuift naar één labelklasse beter of slechter en bij utiliteitsgebouwen verschuift 11 procent naar één labelklasse beter en verschuift 13 procent naar één labelklasse slechter.

Vereenvoudigd energielabel (VEL) particulieren vervalt

Vanaf 1 januari 2021 vervalt het vereenvoudigd energielabel voor particulieren. Het vereenvoudigde energielabel (VEL) wordt nu veel gebruikt bij de verkoop van particuliere woningen. Dit VEL is gebaseerd op tien kenmerken van de woning en op afstand gecontroleerd door een erkend deskundige. Dit betekent dat in de toekomst ook voor particuliere woningen een woningopname moet plaatsvinden en dat alle relevante aspecten in een energieprestatieberekening meewegen op de einduitkomst.

Wat zijn de gevolgen voor de energieprestatie?

In de nieuwe situatie zal er voor nieuwbouwprojecten zowel bij de aanvraag van de omgevingsvergunning als bij de oplevering een berekening van de energieprestatie moet worden overlegd. Die verplichting komt voort uit de labelplicht bij verandering van eigenaar of gebruiker van een gebouw. Voor een woning of woongebouw heeft dat als gevolg dat de energieprestatie op meerdere niveaus in het bouwproces wordt berekend.
Meer informatie over de BENG-wijzigingen kun je lezen op de website van de RVO. We blijven de ontwikkelingen volgen.