+31 (0)50 7271030

Foto blog #42

Ventilatie in de keuken is essentieel voor de gezondheid

In een vorig blogbericht bespraken we het belang van goede ventilatie in kantoorgebouwen.
Normakk vraagt zich af hoe het is gesteld met de ventilatie in onze eigen omgeving. En dan met name in de keuken. Uit onderzoek is gebleken dat er tijdens het koken fijnstof vrijkomt. Hierover is nog weinig bekend. Wat we wel weten is dat dit fijnstof schadelijk is voor onze gezondheid. De bewustwording hierover moet dan ook worden vergroot.

Binnenklimaat Nederland en ATAG Benelux gaan samenwerken om hiervoor meer aandacht te vragen. “Ventilatie, ook in de keuken, moet al op de tekentafel van een huis of appartementencomplex worden meegenomen.” De meeste mensen weten wel dat de buitenlucht vervuild is met fijnstof. Vooral in steden en rondom snelwegen. Maar dat we er binnenshuis ook mee in aanraking komen is veel minder bekend. Dit is verontrustend want we brengen met zijn allen gemiddeld tachtig tot negentigprocent van onze tijd binnen door. Vooral bij het koken komt fijnstof vrij. Dit is feitelijk een mix van vloeibare deeltjes die variëren in grootte, vorm en chemische samenstelling.

Gezondheidsklachten

Huizen worden tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Dit is voor het reguleren van warmte en koude natuurlijk prima. Voor de ventilatie kan dit echter een probleem vormen. Het fijnstof blijft daardoor veel langer in huis hangen. Deze kunnen worden ingeademd. De deeltjes zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Sommige deeltjes zijn kleiner dan 10 micrometer. Omdat ze zo klein zijn kan het lichaam ze minder snel opruimen waardoor ze langer in de longen blijven. Via de longen kunnen ze in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Dit kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsklachten zoals, irritatie van de ogen, neus en keel, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Bewustwording

Dit klinkt allemaal vrij somber en negatief. Gelukkig wordt de boodschap om betere ventilatie in te bouwen in nieuwe huizen steeds meer gehoord. Zowel bij de consument, in de bouwsector en bij de overheid. Maar er moet nog veel gebeuren. Volgens Wouter Wijma, voorzitter van brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland, zijn we er nog niet. Er wordt veel samengewerkt met branchegenoten om een gezond binnenklimaat te realiseren. Dit gebeurt door informatie te verstrekken, bewustwording te creëren en kennis te delen.

Slimme afzuig-apparatuur

Een voorbeeld van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezonde ventilatie is het ontwikkelen van beter filters. ATAG, keukenleverancier, houdt zich bezig met het ontwikkelen van slimmere afzuig-apparatuur met de juiste filters. Daarnaast werkt de keukenleverancier veel samen met andere partijen en organisaties. Zij richten zich nadrukkelijk op de bouwsector. Maar het is daarnaast ook van belang dat retailers en consumenten meer geïnformeerd moeten worden over fijnstof.

Recirculatie

Tegenwoordig worden nieuwbouwwoningen verplicht energiezuinig gebouwd. Zo worden ze bijvoorbeeld voorzien van een warmteterugwinunit (WTW). Deze zorgt voor een balans-geventileerde woning. De aan-en afvoer van binnenlucht is op elkaar afgestemd. De warmte van de afgevoerde lucht wordt dan vervolgens gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen. Hierdoor worden de meeste afzuigkappen in de nieuwbouwhuizen als recirculatiekappen gekozen. De kookgeuren worden met koolstoffilter of plasmafilter geneutraliseerd. Het voordeel hiervan is dat er geen kanaal naar buiten hoeft te worden aangelegd. Dit geeft veel vrijheid in oa. ontwerp en plaatsing. Een nadeel is wel dat de recirculatiekappen tijdig vervangen moeten worden en de meeste filters onvoldoende fijnstof opvangen.

Directe afvoer

Als het mogelijk is wordt er altijd aangeraden een afzuigkap te plaatsen met een directe afvoer naar buiten. Als dat niet haalbaar is dan heeft inductiekoken de voorkeur omdat hierbij geen verbrandingsgassen ontstaan.
Samen met TNO werkt ATAG samen in een onderzoek naar de fijnstofontwikkeling tijdens het kookproces en wat de invloed is op het binnenklimaat in woningen. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek stelt ATAG zich ten doel om de filtering van fijnstof bij recirculatiekappen te verbeteren.