+31 (0)50 7271030

foto-blog-26

Overheid stelt €200 miljoen beschikbaar voor aardgasvrije huurwoningen

Onlangs kwam Normakk ter ore dat er een nieuwe subsidieregeling geopend gaat worden voor gasvrije huishoudens. In dit blog vertellen we je hier meer over en wat je moet doen om hiervoor in aanmerking te kunnen komen.

Nederland aardgasvrij

In de nabije toekomst zal een groot deel van de Nederlandse huishoudens zonder aardgas gaan koken. Daarvoor zullen de huizen duurzaam verwarmt moeten worden. In 2021 moeten 50.000 gebouwen per jaar van het aardgas gehaald worden. Ruim vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000 woningen per jaar. Deze maatregel komt voort uit het streven dat Nederland in 2050 een klimaatneutrale samenleving moet zijn. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49% minder zijn dan in 1990. De gebouwde omgeving is daarbij een belangrijke factor. Gebouwen gebruiken ruim 30% van alle energie in Nederland. Daarom moet de CO2-uitstoot van woningen en gebouwen omlaag.

De SAH subsidieregeling

Ben je verhuurder en wil je bestaande huurwoningen aardgasvrij maken door een aansluiting op een warmtenet? Let dan op want vanaf 1 mei 2020 kan je hiervoor subsidie aanvragen. Het gaat om de Stimuleringsregeling aardgasvrijer huurwoningen, de SAH. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) kan je een bijdrage krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. Ook als de woningen al aangesloten zijn op een warmtenet en er nog wel aardgas gebruikt wordt voor warm tapwater of om te koken dan kan je de subsidie SAH aanvragen. Na de uitvoering gebruikt de huurwoning in elk geval geen aardgas meer.

Hoe werkt het en wat zijn de voorwaarden van de SAH

Je kan de subsidie aanvragen vanaf 1 mei 2020 en tot en met 31 december 2023. Er is een totaalbudget van € 200 miljoen beschikbaar. De bijdrage is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Je komt als verhuurder in aanmerking voor een bijdrage uit de SAH als je voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:
– De huurwoning is na de aanpassingen helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet. Ook is er dan geen gas in de woning meer nodig om te koken.
– Alle bestaande huurwoningen komen in aanmerking (onder en boven de huurliberalisatiegrens). Woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een bouwvergunning is aangevraagd zijn uitgezonderd. Deze moeten namelijk al aardgasvrij worden gebouwd.
– De huurwoning moet de afgelopen 24 maanden minimaal 3 maanden achter elkaar zijn verhuurd.
Belangrijk om te weten is wel dat dit niet de enige voorwaarden zijn. Op moet van schrijven is de subsidie nog niet beschikbaar. Zodra meer informatie bekend is over de voorwaarden dan kun je dat nalezen op de website van de RVO. Houdt dus de website van de RVO in de gaten.