+31 (0)50 7271030

foto blog #45

Normakk biedt nieuwe dienst aan: EPA- U en EPA- W detailopname

In 2022 breiden wij onze dienstenpakket uit. Naast het afgeven van energielabels en het verstrekken van energiebesparingsadvies bieden wij nu ook detailopnames aan.

Energieprestatierapport

Sinds januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie bepalingen. Dit heeft gevolgen voor de bouwsector. Hierdoor gelden er nieuwe energieprestatie indicatoren. Alle vergunningsaanvragen voor alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals die zijn opgenomen in het bouwbesluit. Voor elk utiliteitsgebouw moet een een energieprestatie rapport worden opgesteld. Hierin zijn alle parameters vermeld waarmee kan worden getoetst of wordt voldaan aan de vereiste minimale energieprestatie vanuit de regelgeving. Aan de hand van deze parameters kan de kwaliteit geborgd worden.

Detailopnames voor bedrijfspanden en woningen

Normakk is al bevoegd om de basisopname te doen. Nu zijn wij ook gecertificeerd om de detailopnames te doen. We bieden de detailopnames aan voor zowel bedrijfspanden als voor woningen. Een volledig overzicht van gebruikte materialen en aansluitingen gedurende het bouwproces. Hiermee kan de aannemer aanspraak maken op de verschillende subsidies voor duurzaam bouwen.

Opleveringskeuring voor subsidieaanvraag

Op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd moet er bewezen worden dat het pand op een bepaalde duurzame wijze ontwikkelt en gebouwd is. Daarvoor is een opleveringkeuringsrapport nodig. Dit moet gedurende de bouw gekeurd en vastgelegd worden.
Aan de hand van alle gecheckte details wordt er een bepaalde waarde toegekend aan het bouwproject en die waarde bepaalt of de subsidie wordt toegekend of niet.

Renovatie

We bieden ook detailopnames aan voor renovatie-projecten. Op die manier kan ook bestaande bouw gekeurd worden. Zodat ook bestaande bouw kan voldoen aan de BENG-eisen. Het is echter niet altijd verplicht. Belangrijk om hierbij aan te merken is dat het moet gaan om een complete bouwkundige renovatie, dus niet als het gaat om het aanbrengen van een nieuwe verflaag. Neem voor meer informatie contact met ons op.