+31 (0)50 7271030

Foto-blog-24-e1583262948338

Kan een nieuw energieconcept de energietransitie bevorderen?

In het vorige blogbericht vertelden we over de verschillende circulaire concepten waaronder de het concept ‘product as a service’. In dit blogbericht bespreken we een equivalent hiervan die mogelijk nog meer aansluit op de visie en missie van Normakk: energy as a service.

In een artikel op de website van Duurzaam Bedrijfsleven ontdekten wij een nieuw energieconcept: energy as a service. In dit concept wordt energie niet als product maar als dienst aangeboden. In Utrecht wordt hier al mee geëxperimenteerd. Voor een vast bedrag per maand staat de verwarming op een constante aangename temperatuur van 20 graden. Het is de bedoeling dat met dit nieuwe energie concept de de woonlasten betaalbaar en voorspelbaar blijven. Het energie-experiment in Utrecht sluit aan oude ‘nul-op-de-meter-maatregelen, waarbij de woonlasten drastisch omlaag gaan.

Wat is een ‘nul-op-de -meter’- woning?

De ‘nul-op de meter- maatregelen zijn door de overheid gestimuleerde maatregelen ter bevordering van duurzaam verbruik van energie. In een ‘nul op de meter’-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie-opwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Verhuurders en huurders kunnen onderling een ‘energie prestatie vergoeding’ (EPV) afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter-woningen. Ze krijgen dan een deel van hun investeringen terug die ze hebben gedaan om van sociale huurwoningen Nul op de meter-woningen te maken.

Het resultaat telt

Bij dergelijke maatregelen is het essentieel om de huurders mee te krijgen in de energietransitie. De vraag is hoe krijg je de huurders mee? Dit nieuwe concept roept allerlei vragen op. Eneco legt in het artikel uit hoe het werkt. “Stel, het gaat een paar weken serieus vriezen, waardoor het energieverbruik van de warmtepomp omhoog gaat. De output is hetzelfde: de woning blijft op 20 graden. Maar wat er aan elektriciteit in gaat, komt voor de rekening van Eneco. Voorheen betaalde de klant die extra kilowatturen zelf, maar in dit concept is het risico voor ons.” Het grootste verschil ten opzichte van het traditionele energiecontract is dat klanten niet betalen voor de kilowatturen, maar voor het resultaat.

Comfort as a service

Dit energy-as-a-service- concept biedt behalve comfort ook overzicht: door een geavanceerd monitoringssysteem is er continu overzicht in het energieverbruik. Via een portal kunnen de bewoners steeds bekijken hoeveel warmte, water en energie ze verbruiken. Het is zogezegd een comfort -as a service. Dit is een belangrijk inzicht voor de huurders want het ontzorgt. Door dit systeem kunnen ze direct zien hoe hun gedrag van invloed is op het energieverbruik. Door deze manier hoeven mensen niet meer bang te zijn dat ze voor hoge kosten komen te staan en dat is vaak het laatste zetje dat men nodig heeft om mee te doen aan de energietransitie.