+31 (0)50 7271030

Foto-blog-35

Innovatieve Routekaart Duurzaam Vastgoed voor de energietransitie

In deze laatste blog van het jaar kijkt Normakk naar nieuwe ideeën ter bevordering van de energietransitie. Ter herinnering: om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen heeft Nederland de klimaatwet vastgesteld. Hierin wordt gestreefd naar 50% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Dat is een enorme opdracht die de vraag oproept hoe dat zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden.

De Routekaart duurzaam vastgoed

Een van de manieren om de energietransitie in kaart te brengen is de innovatieve routekaart duurzaam vastgoed. Dit initiatief is een idee van CFP Green Buildings. Deze organisatie zet zich in om Nederland duurzamer te maken. De routekaart is een online tool die kan helpen met het in kaart brengen van de mogelijkheden om je huis en of bedrijfspand zo duurzaam mogelijk te maken.

Economische kansen van verduurzaming inzichtelijk

De Routekaart geeft inzicht in het gemiddelde energielabel van een geselecteerde regio en toont het gemiddelde bouwjaar, de oppervlaktes en de huidige energiekosten. Daarnaast laat de Routekaart zien wat de verduurzaming van de gebouwen kost en oplevert in maatschappelijke en financiële zin. Bram Adema, CEO en oprichter van CFP: “De data die deze routekaart in beeld brengt geeft besluitvormers een juist overzicht van wat er nodig ons en wat er moet gebeuren om de uiteindelijke klimaatdoelstellingen te bereiken.” “De routekaart geeft snel en kosteloos inzicht in de economische kansen van verduurzaming van vastgoed op landelijk-, gemeentelijk- en wijkniveau.”

Eerste hulp bij RES

De Routekaart Duurzaam Vastgoed kan ook helpen bij het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie (RES). Adema: “Met de tool krijg je direct feitelijke getallen boven tafel die nodig zijn voor de ontwikkeling van een RES. Naast het maken van begrotingen en ontwikkelingsplannen, kun je op basis van de data ook zien hoeveel energie er na verduurzaming bespaard kan worden per regio. Zo weet je hoeveel groene stroom er in de toekomst opgewekt moet worden. In overleg met energieleveranciers, netbeheerders en andere belanghebbenden kun je vervolgens de infrastructuur hierop afstemmen en concrete plannen opnemen in de Regionale Energiestrategie. Meer informatie over de routekaart is te vinden op de website van CFP. Daar vind je ook de link naar de tool waarmee je kosteloos en direct mee aan de slag kunt.