+31 (0)50 7271030

informatieplicht energiebesparing

Hoe wordt de informatieplicht voor energiebesparing gehandhaafd?

Het nieuws over de informatieplicht van energiebesparing voor bedrijven is ook bij Normakk doorgedrongen. Het ministerie van Economische zaken heeft bepaald dat alle bedrijven voor 1 juli 2019 melding moeten maken van de genomen energiebesparende maatregelen. De reden voor deze informatieplicht komt voort uit tegenvallende resultaten van energiebesparing. In 2017 is gebleken dat deze achterlopen op de doelen uit het Energie-akkoord. Ondanks dat het voor bedrijfspanden verplicht is om een energielabel te dragen wordt de energiebesparingsverplichting niet voldoende nageleefd.

Informatieplicht legt focus op melding van energiebesparende maatregelen

De focus ligt nu nog op het nemen van energiebesparende maatregelen maar deze wordt met de nieuwe informatieplicht verlegd naar het melden ervan. Op deze manier hoopt de overheid een stok achter de deur te bieden voor ondernemers die tot nu toe nog geen energiebesparende maatregelen hebben getroffen. De vraag is hoe de overheid dit gaat controleren. Het blijkt dat verantwoordelijke diensten moeite hebben met de handhaving van de bestaande energieverplichting. Zo valt op de website van klimaatplein te lezen dat het overzicht zou ontbreken over welke bedrijven maatregelen genomen hebben. Het blijkt in de praktijk zeer lastig om te ‘bewijzen’ dat er niet aan de verplichting voldaan is. En lang niet alle bedrijven zijn financieel in staat om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen.

Hoe werkt die informatieplicht energiebesparing dan?

Om deze en andere problemen het hoofd te bieden is de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven geïntroduceerd. De RVO meldt op haar website dat de betreffende melding voor de informatieplicht niet rechtstreeks aan het bevoegd gezag geschiedt maar op digitale wijze via de RVO. Bij navraag blijkt dat er gebruik zal worden gemaakt van ‘informatie-gestuurd handhaven’. Dit betekent dat informatie en data met elkaar gekoppeld kunnen worden (om zo bepaald gedrag te interpreteren en controleren).

Niet-melden is economisch delict

Het klimaatplein voor ondernemers heeft voor deze informatieplicht een speciale website ontwikkeld waarop je alle info over de nieuwe wet kunt nalezen; wat de plicht inhoudt, welke gevolgen het heeft en hoe bedrijven eraan kunnen voldoen. Zo’n informatieve website is ook wel nodig want het niet nakomen van deze informatieplicht is een economisch delict. Volgens de Wet op de economische delicten staat hier een geldboete op die kan oplopen tot € 20.750. Dat is niet mis.

Hoe wordt er gehandhaafd?

De vraag is hoe de informatieplicht zal worden gehandhaafd en wat dit betekent voor de privacy van de betrokkenen. Normakk zocht hiervoor contact op met de RVO. De RVO geeft aan dat het bevoegd gezag op de handhaving moet toezien, in dit geval is dat de gemeente. Bij verdere navraag over de invulling van de handhaving blijkt dat de gemeente kan besluiten om deze taak over te dragen aan een omgevingsdienst. Het bevoegd gezag ontvangt hiervoor in totaal €3 miljoen van het Gemeentefonds wat via een verdeelsleutel zal worden verdeeld per gemeente. Over het bewaken van de privacy van de betrokken instanties zegt de RVO het volgende: “Omdat de betrokken instanties zelf hun gegevens aan het bevoegd gezag verstrekken, verwacht de RVO geen problemen met de privacy van betrokkenen.” Een kort maar krachtig antwoord. Of deze verwachting juist is kunnen we pas toetsen wanneer de informatieplicht ingaat.