+31 (0)50 7271030

Foto-blog-37

Energietransitie is een actueel verkiezingsthema

Op 15, 16 en 17 maart gaat Nederland weer naar de stembus voor de Tweedekamerverkiezingen. Ondanks de Coronacrisis speelt klimaatverandering en de energietransitie een grote rol bij het bepalen op welke partij men gaat stemmen. Normakk heeft zich verdiept in de nationale monitor energietransitie 2021. Dit onderzoek is opgezet in 2018 om onder andere inzicht te verkrijgen wat de impact van de energietransitie is op consumenten. De Nationale Monitor Energietransitie 2021 laat zien dat het klimaatbeleid voor veel mensen een rol speelt bij het bepalen van hun keuze. Mensen willen graag energiezuinig en duurzaam wonen, maar willen dat niet allemaal zelf regelen. Meer dan de helft van de respondenten vind dat de overheid in actie moet komen met richtlijnen, initiatieven en subsidies.

Klimaatzorgen ondanks Coronacrisis

Corona hangt al een jaar als een donkere wolk over alle andere thema’s. Toch is de klimaatverandering niet buiten beeld geraakt. De Nationale Monitor Energietransitie laat zien dat driekwart van de ondervraagden zich ‘een beetje’ tot ‘veel’ zorgen maakt over de opwarming van de aarde. Een ruime meerderheid (74%) ziet het klimaat als één van de belangrijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Thuiswerken is de nieuwe norm

Over Corona gesproken. De corona-maatregelen lijken een gunstig effect te hebben op het klimaat. Zo blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie 2021 dat bijna driekwart van de respondenten vind dat thuiswerken een gunstig effect heeft op het klimaat. En vier op de tien Nederlanders vinden zelfs dat thuiswerken dé oplossing is voor de klimaatcrisis. De thuiswerkers lijken maar weinig last te hebben van een matige luchtkwaliteit op hun nieuwe werkplek. Slechts 15% heeft het afgelopen jaar maatregelen getroffen om het binnenklimaat te verbeteren.  

Lagere energierekening

Ook al vinden de meeste mensen het bestrijden van de klimaatcrisis belangrijk en vinden ze het belangrijk dat hier concrete maatregelen voor getroffen moeten worden. Toch is dat niet de doorslaggevende reden om te investeren in duurzame maatregelen. De belangrijkste reden om te investeren in het verduurzamen van de woning is en blijft toch het verlagen van de energierekening. Niet leuk maar wel praktisch.

Deskundigheid is vooral te vinden bij energiebedrijven

Veel Nederlanders vinden dat de overheid actiever moet worden bij het verduurzamen van woningen. Dat betekent niet dat ze ook veel vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de overheid. De meeste respondenten denken dat deskundigheid op dit gebied vooral te vinden is bij de energiebedrijven. Als het gaat om serviceverlening, worden vooral de installatiebedrijven genoemd. Normakk sluit zich hier graag bij aan.

Isolatie en zonnepanelen zijn favoriet

Waar denkt Nederland concreet aan, als het gaat om een duurzame woning? Nederlanders zijn praktisch ingesteld en geven aan vooral kleine maatregelen te nemen als het gaat om een duurzame energiehuishouding. Denk aan het uitzetten van lampen en het lager zetten van de verwarming. Als het gaat om grotere investeringen in een duurzame woning dan worden isolatie en zonnepanelen genoemd als favoriet.

Verkiezingsprogramma

Nu de verkiezingen eraan komen, is het de moeite waard om te kijken naar de plannen van de verschillende partijen. In ieder verkiezingsprogramma is wel iets te lezen over klimaat en energie. Het is interessant om de verschillende standpunten te bekijken en die te vergelijken met je eigen mening.