+31 (0)50 7271030

Foto-blog-34

Huurprijzen in 2021 omlaag door wijziging in berekening energieprestatie

Per 1 januari 2021 wijzigt de manier waarop de energieprestatie van huurwoningen vastgesteld wordt.
Het is mogelijk dat door deze wijziging huurwoningen minder snel punten krijgen voor de energieprestatie. Dit kan gevolgen hebben voor de huurprijs. Deze kan lager uitkomen. Voor verhuurders van sociale huurwoningen kan dit betekenen dat zij minder inkomsten genereren. Verhuurders die hierop niet bedacht zijn lopen het risico te worden geconfronteerd met huurverlagingsprocedures.

Wat is het woningwaarderingsstelsel?

Om de hoogte van huurwoningen te bepalen word er gekeken naar een verzameling van factoren.
Per factor word steeds een aantal punten toegekend aan de huurwoning. Het totaal aantal punten bepaald de hoogte van de huurprijs.

In 2011 werd het energielabel ingevoerd. Dit label drukt de energieprestatie uit in een letter(A t/m G). Sindsdien maakt de energieprestatie onderdeel uit van het woningwaarderingsstelsel.
En in dit waarderingsstelsel geldt dat hoe beter de energieprestatie is hoe hoger de maximale huurprijs is. Bij oudere woningen is vaak geen sprake van een energielabel. In dat geval bepaald het bouwjaar het aantal punten voor de energieprestatie.

Nieuwe energieprestatie indicator

Vanaf 1 januari 2021 zal voor de bepaling van de energieprestatie van alle huurwoningen een nieuwe methode gelden, de zogenaamde NTA 8800-norm. Dit kan leiden tot verschuivingen in het aantal punten dat de woning scoort voor de energieprestatie. Daarbij kan je denken aan lagere maximale wettelijke huurprijzen. Meer informatie over deze nieuwe methode is te vinden op de website van de RVO.

Meer energiepunten voor kleine huurwoningen

Verder is het de bedoeling dat bij de invoering van de NTA 8800 norm het aantal punten voor de energieprestatie zal afhangen van de grootte van de woning. Kleine woningen krijgen daardoor meer energiepunten dan grotere woningen. Hierin zijn twee categorieën woningen te onderscheiden: woningen kleiner dan 25 m2 en woningen kleiner dan 40 m2. De maximale huurprijzen van kleine woningen kunnen daardoor hoger uitkomen.
In welke mate de nieuwe methode gevolgen heeft voor de energiepunten van een woning is nog niet te zeggen. Voor de betreffende woning moeten eerst de energiepunten op basis van de NTA 8800-norm berekend worden. Daarna moeten deze vergeleken worden met de huidige punten voor de energieprestatie. Vanuit de overheid word aangegeven dat meer dan de helft van de woningen dezelfde energielabel behoudt en dat de rest één labelklasse hoger of één labelklasse lager uitkomt. Normakk houdt het in de gaten.