+31 (0)50 7271030

Foto-blog-29-e1592391525213

Het nut en de noodzaak van natuurinclusief bouwen

In een tijd van blijvende bevolkingsgroei en een steeds grotere vraag naar woonruimte is het belangrijk te blijven kijken naar de leefbaarheid van de woonomgeving. Om ons heen zien we dat stedelijke ontwikkelingen een grote -vaak negatieve- impact hebben op flora en fauna. Terwijl we in wezen afhankelijk zijn van de natuur om ons heen. Een oplossing is natuurinclusief bouwen. Normakk dook in dit nieuwe fenomeen. Wat houdt natuurinclusief bouwen in en hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is continu zoeken naar de balans tussen natuur en stedenbouw met het doel om mensen en natuur in harmonie met elkaar samen te laten leven. Natuurinclusief bouwen betekent rekening houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de wet natuurbescherming. Natuurinclusief bouwen draagt bij aan een gezonde leefomgeving en dat is geen luxe maar noodzaak. Die noodzaak is in de afgelopen 10 tot 15 jaar gegroeid. Ten eerste hebben we te maken met een continue stijging van de bevolkingsgroei. Nederlandse steden zijn snelgroeiende steden en de strijd om de ruimte wordt heel tastbaar en het groen dreigt daar de dupe van te worden. Ten tweede hebben we te maken met de negatieve gevolgen van klimaatoverlast. Maar hoe negatief de gevolgen ook zijn, het zorgt ook voor bewustwording. En bewustwording leidt tot verandering.

Verandering van perspectief

Natuurinclusief bouwen vraagt om een verandering van perspectief. Van sec kijken naar (her)inrichten van steden t.b.v. huisvesting naar breed kijken waarbij de rol van de natuur essentieel is voor het creëren van een prettige leefomgeving. Kortom, het vraagt om een verbreden van de mindset.
Natuurinclusief bouwen vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Iedereen kan een steentje bijdragen: van architect tot gemeente en van projectontwikkelaar tot woningbouwcoöperatie. Zo kunnen tijdens de bouw neststenen ingemetseld worden of ruimte gemaakt worden voor vleermuizen in de spouwmuren. De gemeenten kunnen voor groen in de stad zorgen door groenbeplanting en beheer op te nemen in hun beleid. En ten slotte kunnen bewoners meebeslissen in de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes door bijvoorbeeld te kiezen voor een pluktuin of de aanleg van een eetbaar park.

Wat levert het op?

De ervaringen leert dat mensen door de natuurvriendelijke elementen trots zijn op hun woning. Mensen zijn blij dat ze op deze manier letterlijk hun steentje kunnen bijdragen aan natuurbehoud.
Mensen worden er blij van en willen zelfs meedenken en meewerken. Het bevordert een gevoel van eigenaarschap. Wijken, straten en zelfs huizen vormen een fijne en gezonde leefomgeving voor mens en dier. En daarbij is het ook een positieve stimulans voor de verkoop.

Wat brengt de toekomst?

Steeds meer mensen ontdekken de positieve effecten die natuurinclusief bouwen heeft op het welzijn van mens en dier. De verwachting is dat de natuur steeds meer wordt betrokken bij de verschillende bouwprojecten. Daarnaast zal de bewustwording op de noodzaak van evenwicht in natuur in de steden blijvend toenemen. Het streven is dat de natuur direct wordt meegenomen in nieuwbouwprojecten, renovatie en herinrichting. Een volgende stap in dit proces is het gebruik van duurzame energie en duurzame materialen op weg naar een gezonde (leef) omgeving.