+31 (0)50 7271030

foto-blog-22

De missie ‘Duurzaam Drenthe’, het kan wel!

In februari vindt de 11e editie plaats van het Duurzaam Gebouwd congres in Drenthe. Het thema in 2020 is energietransitie en dat spreekt Normakk zeer aan. In aanloop naar dit congres besteden we in dit blogbericht aandacht aan de plannen die de provincie Drenthe heeft ten aanzien van de energietransitie.
In een interview dat Gedeputeerde Tjisse Stelpstra onlangs had met ‘Duurzaam gebouwd’, vertelt hij over de missie ‘Duurzaam Drenthe’ en het groeiend besef van de provincie Drenthe dat ‘de knop om moet’.

Drenthe energie-neutraal in 2040

Het akkoord van Parijs in 2015 vormt het startsein voor de discussie over de noodzaak van de energietransitie. Voor Stelpstra is het helder: er moet een eind komen aan het gebruik van fossiele grondstoffen en gaan toewerken naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving.
Hiervoor stelde hij een energieagenda op met daarin diverse uitgangspunten om blijvend te versnellen en zelfs vooruit te lopen op de doelstellingen.
Het doel: over 20 jaar zijn fossiele brandstoffen verleden tijd en woont iedereen in Drenthe energie-neutraal. Concreet betekent het dat in 2040 alle 200.000 huishoudens in Drenthe energie-neutraal wonen. Een forse uitdaging maar de ambities worden breed gedragen: ruim 100 partijen hebben de krachten gebundeld in wat de provincie de ‘Expeditie Energie-neutraal Wonen in Drenthe’ heeft genoemd.

Maak verduurzaming laagdrempelig

De expeditie is erop gericht om de mensen te motiveren en te activeren. Stelpstra wilt verduurzaming laagdrempelig maken en zorgen voor een lagere energierekening voor iedere Drent. Daarbij wordt het bedrijfsleven uitgedaagd om met betaalbare producten en concepten te komen.
Op dit moment geven de ruim 200.000 huishoudens van Drenthe gemiddeld € 150 per maand uit aan de energierekening: ongeveer €10 miljard tot 2040.
Stelpstra ziet liever dat dit geld wordt geïnvesteerd in wooncomfort waardoor je een verlaging van je energieverbruik verkrijgt. De besparing die het je oplevert kun je weer op een andere manier besteden. Behalve een sociaal maatschappelijke effect heeft het ook een enorme economische impact op Drenthe.

Energietransitie in actie

Verschillende initiatieven zijn in Drenthe al gaande. Zo is er de Zonnelening; een lening die de aanleg van systemen voor de opwekking van duurzame energie voor een paar duizend inwoners binnen handbereik heeft gebracht.
Dan is er het Energieconvenant, waarbij de provincie samen met acht woningcorporaties een overeenkomst heeft gesloten, dat moet gaan resulteren in een versnelling van de energierenovatie van bijna tienduizend sociale huurwoningen in amper vier jaar tijd.
Verder hebben de inwoners in Drenthe de mogelijkheid om een energiebespaarlening af te sluiten via het Nationaal Energiebespaarfonds. De provincie heeft daar een rentekortingsregeling aan gekoppeld, waardoor het aantrekkelijk wordt om nú al te starten met verduurzamingsmaatregelen.

Circulaire economie

Het doel van de Missie Duurzaam Drenthe is om het netwerk op te bouwen met partijen die kennis willen delen over verduurzaming in alle facetten. Ook op het vlak van circulariteit gebeurt enorm veel. Zo is er bijvoorbeeld het project ‘Drenthe Woont Circulair’. Dankzij de kennisdeling van de betrokken partijen zijn er vijftien circulaire woningen gerealiseerd in Meppel. Dit is een proeftuin waar de woningen over 40 jaar kunnen worden gedemonteerd en materialen opnieuw in het bouwproces terechtkomen. Daarnaast worden de koelkast, keukenmachines en wasmachine ‘as a service’ afgenomen. Inmiddels zijn meer dan honderd partijen aangesloten bij de Expeditie, waaronder gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, huurdersorganisaties en vele marktpartijen.

Vernieuwing betekent een omslag in het denken

De Missie Duurzaam Drenthe is een gezamenlijke missie en Stelpstra daagt iedereen uit om met elkaar met vernieuwingen te komen. En niet alleen in de techniek, maar juist ook in vormen van samenwerkingen en initiatieven voor gedragsverandering. Dat betekent voor iedereen een omslag in denken: sla de handen ineen, geef garanties op het verlagen van de energierekening en maak de omslag naar het leveren van wooncomfort. Werk niet meer van project naar project, maar bouw duurzame relaties op en heb het lef om met vernieuwende plannen te komen. Dit klinkt veelbelovend en hoopgevend.

Het kan wél!

Het Duurzaam Gebouwd congres op 6 februari 2020 in de Bonte Wever te Assen moet de katalysator zijn op weg naar een duurzaam Drenthe. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is positief en kijkt ernaar uit om overspoeld te worden met nieuwe inzichten en ideeën, waar de provincie Drenthe direct mee aan de slag kan. Het uitgangspunt? Het kan wél.