+31 (0)50 7271030

Foto-blog-1-2021-scaled

2021: Wat is er veranderd in subsidieland?

2021 is alweer een maand oud. Zoals elk jaar zijn er wijzigingen in de verschillende energiebesparende subsidies. Wij geven u in dit blogbericht een kort overzicht van de belangrijkste veranderingen. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over een specifieke subsidieregeling neemt u dan contact met ons op. Wij staan voor u klaar om u te adviseren over de verschillende subsidies en de mogelijkheden voor uw situatie.

De Energieinvesteringsaftrek (EIA)

We beginnen met de EIA, de energie investeringsaftrek, een belastingvoordeel voor bedrijven, stichtingen en woningcorporaties ter bevordering van investeringen in energiezuinige maatregelen. Van deze regeling is alleen het budget aangepast. Met twee miljoen is de EIA verruimd naar een totaal budget van €149 miljoen in 2021.

De MIA en Vamil

De budgetten voor de MIA en Vamil zijn voor 2021 respectievelijk €114 miljoen en €25 miljoen.
Op 21 december is een nieuwe milieulijst gepubliceerd. Hierin staan de bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn.
Om voor de MIA of VAmil in aanmerking te komen moet u als bedrijf investeren in bedrijfsmiddelen of technieken die op deze milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen.

ISDE Particulieren

De voorwaarden voor de ISDE voor particulieren zijn vorig jaar gewijzigd. De regeling was oorspronkelijk gericht op de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Vanaf 2020 geldt deze subsidie alleen nog voor zonneboilers en warmtepompen.
Particulieren die voor 1 januari 2020 een dergelijk apparaat hadden gekocht konden tot het einde van vorig jaar gebruik maken van een overgangsregeling.

ISDE zakelijk

Vve’s met een appartementengebouw kunnen nu ook gebruik maken van de ISDE voor zakelijke gebruikers. Deze subsidie is bestemd voor het aanleggen van een centrale aansluiting op een warmtenet.
Daarnaast kunnen bedrijven tot en met 31 december 2023 gebruik maken van de ISDE bij de aanschaf van kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De subsidie energiebesparing Eigen huis (SEEH)

De laatste subsidie is de SEEH. Deze is behoorlijk gewijzigd in het afgelopen jaar. De subsidieregeling stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. De grootste verandering is dat de regeling per 1 januari van dit jaar gesloten is voor huiseigenaren en bewoners. Zij kunnen vanaf 4 januari 2021 gebruik maken van de ISDE voor particulieren. Concreet betekent dit twee dingen. Ten eerste kunnen huiseigenaren en bewoners uitsluitend nog subsidie aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen.
Ten tweede betekent het dat de SEEH uitsluitend geldt voor Verenigingen van Eigenaren. Daarbij dient te worden aangetekend dat deze regeling beschikbaar blijft tot en met 31 december 2022.

Op de website van de RVO valt te lezen over aangepaste voorwaarden voor Vve’s die gebruik willen maken van de SEEH.
Het gaat om de volgende drie wijzigingen:

  • Vve’s die naast koopwoningen ook huurwoningen hebben komen vanaf 1 september 2020 ook in aanmerking voor de SEEH. Dit geldt alleen voor het aanvragen van energiebesparende maatregelen, niet voor het aanvragen van energieadvies.
  • Er kan een tweede subsidieaanvraag voor eenzelfde gebouw aangevraagd worden.
  • De subsidiebedragen voor Vve’s wordt verhoogd waardoor het aantrekkelijker wordt voor kleine Vve’s tot 8 woningen om de SEH aan te vragen.

Al deze wijzigingen kunt u ook lezen op onze website. Neemt u voor vragen of informatie contact met ons op.