+31 (0)50 7271030

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Een extra stimulans om te investeren in energiezuinige maatregelen in de huursector.

! De regeling STEP ‘Stimulering Energieprestatie huursector’ is niet langer van toepassing. Wilt u weten welke actuele subsidieregelingen u kunt aanvragen? Klik dan hier.

Let op: deze regeling is gesloten per 31 december 2018 en kan niet meer worden aangevraagd. Zie voor meer informatie de website van de RVO.

Verhuurders en woningcorporaties kunnen gebruik maken van de Stimulering Energieprestatie huursector (STEP). Als u investeert in energiebesparing van bestaande woningen in de gereguleerde huursector dan kunt u aanvullende subsidie ontvangen per woning.

De voorwaarde om hiervan gebruik te kunnen maken is dat de aanvangshuurpijs van de woningen onder de liberalisatiegrens moet liggen. Per 1 januari 2015 ligt deze grens op 710,68 per maand. Onzelfstandige woningen zoals studentenkamers en woonwagens vallen buiten de subsidieregeling.

Meer weten over STEP en of u hiervoor in aanmerking kunt komen? Normakk informeert en adviseert. Vraag bij ons een subsidieadvies aan op maat.