+31 (0)50 7271030

RVV Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Op weg naar een efficiënte en duurzame bestemming van huurwoningen.

! De regeling RVV ‘Regeling Verminidering Verhuurheffing’ is niet langer van toepassing. Wilt u weten welke actuele subsidieregelingen u kunt aanvragen? Klik dan hier.

Let op: de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) is per 1 juli 2018 gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen. RVO.nl behandelt alle aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ontvangen. Zie voor meer informatie www.rvo.nl.

Verhuurders opgelet: bent u van plan te gaan investeren in huurwoningen?  Maak dan gebruik van de Regeling Vermindering Verhuurheffing (RVV).

Met deze regeling ontvangt u fiscaal voordeel bij de volgende investeringen:

-bouw of verbouw van woningen.

-de sloop van woningen in krimpgebieden.

-bij de transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

De overheid heeft  voor deze regeling € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar gesteld. Normakk legt u graag uit hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen en welke stappen u hiervoor moet nemen.