Home / Subsidie advies aanvragen / ISDE zakelijke gebruikers
+31 (0)50 7271030

ISDE zakelijke gebruikers

Bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wat is ISDE ‘zakelijk’?

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie.
De ISDE is een investeringssubsidie die kan worden ingezet wanneer men zelf energie gaat opwekken door middel van duurzame apparaten. De ISDE ‘zakelijk’ is een regeling die bedoeld is voor zakelijke gebruikers.

Hoe kan ik gebruik maken van ISDE ‘zakelijk’?

Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verduurzamen en gaat u investeren in energiebesparende apparatuur om energie op te wekken? Dan kunt u gebruik maken van de ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers. Door te investeren in de aanschaf van energiebesparende apparatuur kunt u een deel van de investeringskosten terugkrijgen.

Welke zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor ISDE ‘zakelijk’?

De overheid hanteert een breed begrip wat betreft de zakelijk markt. Als zakelijk gebruiker dient u in het bezit te zijn van een geldig Kvk-nummer. De volgende zakelijke partijen kunnen gebruik maken van ISDE ‘zakelijk’:

 • Bedrijven, zelfstandig ondernemers;
 • Ondernemers in de land-en tuinbouw;
 • Vereniging van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties;
 • Maatschappen, stichtingen en verenigingen;
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017);
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren. (bron: www.rvo.nl)

Aan welke voorwaarden moet ik als zakelijk gebruiker voldoen om in aanmerking te komen voor ISDE ‘zakelijk’?

Om gebruik te kunnen maken van ISDE ‘zakelijk’ moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Let op: niet alle voorwaarden zullen op u van toepassing zijn.

Onderstaand overzicht omvat alle mogelijke voorwaarden:

 • 
U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u de subsidie aanvraagt;
 • 
U laat het apparaat in Nederland installeren;
 • 
Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. (Informatie over de EPC vindt u in het hoofdstuk ‘Wat houdt Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in?’)
 • 
U bent eigenaar van de investering;
 • U kunt niet meer subsidie ontvangen dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen;
 • U moet het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidieverlening in gebruik nemen. Wanneer deze termijn niet haalbaar is dan kunt u uitstel aanvragen bij de RVO,
  zie www.rvo.nl;
 • U kunt voor meerdere apparaten subsidie aanvragen;
-gemeenten, provincies en openbare lichamen zijn bevoegd om als marktpartij, eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aan te vragen;
 • Sinds 1 januari 2018 moet u als aanvrager kunnen aantonen dat het apparaat is geïnstalleerd door een deskundige installateur. Een factuur van de installateur of aannemer volstaat.

Wat houdt Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in?

De Energie prestatie coëfficiënt ligt ten grondslag aan de energielabels voor woningen en bedrijfspanden. Het is de maat voor energiezuinigheid en is vastgelegd in de norm ‘NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen’. Deze norm geldt voor de nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

Welke apparaten komen in aanmerking voor de ISDE?

U kunt een deel van de investeringskosten terugkrijgen bij de aanschaf van een of meer duurzame apparaten zoals warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

Wat doet een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een warmtewisselaar warmte aan een hernieuwbare bron zoals lucht, bodem of grondwater. Het apparaat geeft de warmte af voor ruimteverwarming of het verwarmen van tapwater.

Komen alle warmtepompen in aanmerking voor de ISDE?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie zodra:

 • 
De warmtepomp onderdeel is van een verwarmingstoestel;
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht/water warmtepomp, een grondwater warmtepomp of een water/water warmtepomp.

Uitgesloten zijn lucht/lucht warmtepompen.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag voor de warmtepomp?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het apparaat en de energieprestatie. Voor de warmtepomp ligt deze tussen de €1000 en €2.500.

Wat doet een zonneboiler?

Een zonneboiler bestaat uit een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. De zonnecollector zet zonlicht om in warmte en het apparaat geeft vervolgens warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

Welke zonneboilers komen in aanmerking voor de ISDE?

De zonneboiler moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie:

 • De zonneboiler moet een totale apparatuuroppervlakte hebben van maximaal 200m2.;
 • De zonneboiler moet bedoeld zijn voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van warmte voor ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater;
 • 
De zonneboiler moet zijn voorzien van technische documentatie en een productkaart met de productspecificaties.;
 • De zonneboiler moet worden geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor een zonneboiler?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een zonneboiler is dat de jaaropbrengst en is vanaf €500 per apparaat.

Wat doet een pelletkachel?

In een pelletkachel wordt gestookt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets. Dit is  níet hetzelfde als de houtpallets die worden gebruikt voor transport.

Welke pelletkachels komen in aanmerking voor de ISDE?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie als deze:

 • Bedoeld is voor het produceren van warmte;
 • Automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • Een gesloten voorkant heeft;
 • Voldoet aan de norm EN 14785;
 • Een vermogen heeft van 5kW tot 500kW;
 • Voldoet aan de technische eisen zoals die zijn gesteld in ‘Verordening (EU)2015/1185’;
 • De pelletkachel wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor een pelletkachel?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u €50 per kW vermogen voor de kachel, met een minimum van €500.

Wat doet een biomassaketel?

Een biomassaketel stookt biomassa zoals houtpellets, houtsnippers of houtblokken voor de productie van warmte bestemd voor de verwarming van ruimtes, warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces.

Welke biomassaketels komen voor de ISDE in aanmerking?

De biomassaketels komen in aanmerking voor de ISDE als deze onder andere:

 • Is bestemd voor de opwekking van warmte;
 • Een vermogen heeft van 5kW tot 500kW;
 • Een minimaal warmterendement heeft van 89% op nominaal vermogen;
 • Wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor een biomassaketel?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal €2500 voor een ketel met 40 kW.

Voor elke kW meer ontvangt u €110 extra.

Hoe kan ik de ISDE ‘zakelijk’ aanvragen?

De ISDE voor zakelijke gebruikers kunt u aanvragen via de website van de RVO. Hiervoor heeft u een e-herkenning, een digitale sleutel voor ondernemers en overheid, nodig. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.
Let op: u kunt de ISDE voor zakelijke gebruikers tot en met 31 december 2018 aanvragen. Hou onze website in de gaten voor updates en de laatste ontwikkelingen voor de verschillende subsidie-mogelijkheden.

Voor de exacte informatie over de subsidievoorwaarden van de energiebesparende apparaten kunt u met ons contact opnemen.

Direct aanvragen!

Vraag hier uw energielabel, subsidieadvies of advies op maat aan. Normakk helpt u verder.
Wilt u eerst meer informatie van ons ontvangen? Geen probleem. Stuur ons uw vraag en wij nemen contact met u op.