Home / Subsidie advies aanvragen / ISDE zakelijke gebruikers
+31 (0)50 7271030

ISDE zakelijke gebruikers

Bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Let op!

Subsidie voor oa. pelletkachels vervalt.

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. Je leest hier meer over op de website van de RVO.

Wat is ISDE ‘zakelijk’?

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie.
De ISDE is een investeringssubsidie die kan worden ingezet wanneer men zelf energie gaat opwekken door middel van duurzame apparaten. De ISDE ‘zakelijk’ is een regeling die bedoeld is voor zakelijke gebruikers.

Hoe kan ik gebruik maken van ISDE ‘zakelijk’?

Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verduurzamen en gaat u investeren in energiebesparende apparatuur om energie op te wekken? Dan kunt u gebruik maken van de ISDE subsidie voor zakelijke gebruikers. Door te investeren in de aanschaf van energiebesparende apparatuur kunt u een deel van de investeringskosten terugkrijgen.

Welke zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor ISDE ‘zakelijk’?

De overheid hanteert een breed begrip wat betreft de zakelijk markt. Als zakelijk gebruiker dient u in het bezit te zijn van een geldig Kvk-nummer. De volgende zakelijke partijen kunnen gebruik maken van ISDE ‘zakelijk’:

 • Bedrijven, zelfstandig ondernemers;
 • Ondernemers in de land-en tuinbouw;
 • Vereniging van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties;
 • Maatschappen, stichtingen en verenigingen;
 • Gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017);
 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren. (bron: www.rvo.nl)

Aan welke voorwaarden moet ik als zakelijk gebruiker voldoen om in aanmerking te komen voor ISDE ‘zakelijk’?

Om gebruik te kunnen maken van ISDE ‘zakelijk’ moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
Let op: niet alle voorwaarden zullen op u van toepassing zijn.

Onderstaand overzicht omvat alle mogelijke voorwaarden:

 • 
U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u de subsidie aanvraagt;
 • 
U laat het apparaat in Nederland installeren;
 • 
Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. (Informatie over de EPC vindt u in het hoofdstuk ‘Wat houdt Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in?’)
 • 
U bent eigenaar van de investering;
 • U kunt niet meer subsidie ontvangen dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen;
 • U moet het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidieverlening in gebruik nemen. Wanneer deze termijn niet haalbaar is dan kunt u uitstel aanvragen bij de RVO,
  zie www.rvo.nl;
 • U kunt voor meerdere apparaten subsidie aanvragen;
-gemeenten, provincies en openbare lichamen zijn bevoegd om als marktpartij, eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aan te vragen;
 • Sinds 1 januari 2018 moet u als aanvrager kunnen aantonen dat het apparaat is geïnstalleerd door een deskundige installateur. Een factuur van de installateur of aannemer volstaat.

Wat houdt Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in?

De Energie prestatie coëfficiënt ligt ten grondslag aan de energielabels voor woningen en bedrijfspanden. Het is de maat voor energiezuinigheid en is vastgelegd in de norm ‘NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen’. Deze norm geldt voor de nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

Welke apparaten komen in aanmerking voor de ISDE?

U kunt een deel van de investeringskosten terugkrijgen bij de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Wat doet een warmtepomp?

Een warmtepomp onttrekt met behulp van een warmtewisselaar warmte aan een hernieuwbare bron zoals lucht, bodem of grondwater. Het apparaat geeft de warmte af voor ruimteverwarming of het verwarmen van tapwater.

Komen alle warmtepompen in aanmerking voor de ISDE?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie zodra:

 • 
De warmtepomp onderdeel is van een verwarmingstoestel;
 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht/water warmtepomp, een grondwater warmtepomp of een water/water warmtepomp.

Uitgesloten zijn lucht/lucht warmtepompen.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag voor de warmtepomp?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt het indicatieve bedrag tussen de € 500 en € 2.500.

Wat doet een zonneboiler?

Een zonneboiler bestaat uit een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. De zonnecollector zet zonlicht om in warmte en het apparaat geeft vervolgens warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

Welke zonneboilers komen in aanmerking voor de ISDE?

De zonneboiler moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie:

 • De zonneboiler moet een totale apparatuuroppervlakte hebben van maximaal 200m2.;
 • De zonneboiler moet bedoeld zijn voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van warmte voor ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater;
 • 
De zonneboiler moet zijn voorzien van technische documentatie en een productkaart met de productspecificaties.;
 • De zonneboiler moet worden geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie voor een zonneboiler?

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een zonneboiler is dat de jaaropbrengst en is vanaf €500 per apparaat.

Hoe kan ik de ISDE ‘zakelijk’ aanvragen?

In 2020 kun je subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020 (17.00 uur). Aanvragen doe je via mijn.rvo.nl. Hiervoor heb je eHerkenning (zakelijk) op minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Je kan ook iemand machtigen om de aanvraag namens jou te doen. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Ben je van plan een ISDE-aanvraag te gaan doen? Dan kun je gebruik maken van het ISDE Stappenplan. Hiermee krijg je stap voor stap uitgelegd hoe je een aanvraag  moet indienen.

Budget

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen.

Direct aanvragen!

Vraag hier uw energielabel, subsidieadvies of advies op maat aan. Normakk helpt u verder.
Wilt u eerst meer informatie van ons ontvangen? Geen probleem. Stuur ons uw vraag en wij nemen contact met u op.


  captcha