+31 (0)50 7271030

De Investeringssubsidie duurzame energie(ISDE) voor particulieren

Bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning ná 30 juni 2018 is aangevraagd. Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor particulieren gold een overgangsregeling tot 1 januari 2021.

Covid-19

Deze overgangsbepaling is per 17 juni 2020 verruimd. Vanwege COVID-19 was het voor particulieren niet altijd mogelijk om een installatiebedrijf in te huren dat voor 1 juli 2020 de installatie zou kunnen installeren. Om deze reden moest de installatie in het geval van deze overgangsregeling voor 1 januari 2021 geïnstalleerd zijn.

Wat houdt de ISDE in?

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen.

Particulieren kunnen gebruik maken van de investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Met deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen bij het aanschaffen van duurzame apparatuur.

Verminderen van CO2-uitstoot

De overheid wilt met deze regeling particulieren (en bedrijven) stimuleren om over te stappen op het gebruik van duurzame warmte waardoor er minder gas hoeft te worden gestookt. Hiermee kan de uitstoot van CO2 worden gereduceerd.

De hoogte van het subsidie bedrag is afhankelijk van de beoogde energieprestatie. Normakk geeft u gericht advies over welke apparaten u kunt aanschaffen.